Waar staan wij voor?

Wij staan voor 'Learn, game, grow': de groei van vaardigheden, kennis, compententies en bewustwording door de inzet van spelenderwijs leren, gaming en multimediale interactie voor kinderen en volwassenen. Een investering die zichzelf terugverdiend!

Er zijn diverse vraagstukken te bedenken die een oplossing nodig hebben waarbij games, gamification en (interactieve) multimedia een rol kunnen spelen. Denk bijvoorbeeld eens aan vragen zoals: Hoe blijft mijn organisatie optimaal functioneren? Hoe maken we huiswerk leuk? Hoe voorkomen we medische ontrouw? Hoe voorkom ik relatie problemen? Hoe lossen we laaggeletterdheid op en wanneer bieden we assistentie? Hoe verminderen we obesitas of cyberpesten? De lijst is lang en belangrijk. Wij gaan graag met jullie het goede gesprek aan. Elke stap is er één. 

Er is veel aan het veranderen in de 21e eeuw. Traditionele methodieken en trainingen voor leer- en veranderingstrajecten lijken niet meer te werken. Motivatie, effectiviteit en retentie zijn de belangrijkste elementen bij het leren van vaardigheden of het veranderen van processen. De inzet van een game, gamification en/of interactieve multimedia draagt effectief bij aan de oplossing die nodig is.

Onze oplossingen bestaan meestal uit het 'learn, game, grow' model. Een aantal componenten vormen samen één geheel. Een educatief en/of bewustwordings-component met daarnaast een applied of serious game waarbij het geleerde in de virtuele praktijk wordt gebracht en getoetst!

Contact

Neem eens contact op met één van de onderstaande personen:

Andries van Vugt

Als je Andries de vraag stelt: In- of out-the-box? Zegt hij: ‘Welke box?’ Andries is de oprichter en het creatieve meesterbrein van Organiq. Compleet disruptive in hart en nieren, met een enorm onderbuikgevoel, heeft hij een neus voor het vinden van de juiste oplossingen voor de meest uiteenlopende situaties. 

Rene van der Eijk

0% Foutmarge, 100% gecheckt, desnoods met twee puntjes op de i. René is de perfectionistische rechterhand van Andries. Samen sturen zij Organiq al jaren met zekerheid naar iedere kans en dwars door iedere storm.

Fons Verhoef

Orde uit chaos in het kwadraat, Fons is een analist op het gebied van interactie en informatie. Vanuit de ongestructureerde bergen data en ideeën werkt hij doeltreffend naar inzichtelijke en uitvoerbare oplossingen.