Van5naar4: mobiliteitsspel

Organiq, samen met DTV Consultants, vroegen zich af of het mogelijk zou zijn om een gamified oplossing te realiseren die het mogelijk maakt om het fileprobleem te reduceren met 20%.

User Experience Design
Visual Design
3D Modelling
Front-end Development
Back-end Development

Insteek

De insteek: van de 5 dagen er 1 anders invullen (lees geen auto) en dat realiseren door 'peer pressure, gaming en nudging'. 

Dankzij een eigen investering en een subsidie van de overheid konden wij aan de slag in samenwerking met een aantal kennisinstituten. Nu is natuurlijk de vraag: is het ons gelukt? Het korte antwoord is toch wel volmondig 'JA'. Onze 'game tegen de files' heeft effect! Dat durven we na jaren van ontwikkeling en testen wel te zeggen. Het onderzoek van TNO, de UvA, Erasmus Universiteit en de inzet en ervaring in inmiddels 9 landen wereldwijd toont aan dat het werkt. Ook het winnen van de Intertraffic Innovation Award en diverse andere prijzen en nominaties geeft aan dat het kan!

Concept

Van5Naar4 (V5N4) is een gamified solution die de grootste groep fileveroorzakers aanspreekt: de forenzen. V5N4 vraagt forenzen om één dag in de week slimmer te reizen. Pak een keer de fiets, neem eens de trein, carpool of werk lekker een dagje thuis, maar laat alsjeblieft je eigen auto zoveel mogelijk staan. 

V5N4 wordt normaal gesproken gespeeld bij bedrijven. Maar, in plaats van slechts een administratieve tool, is V5N4 een game die werknemers enthousiasmeert om deel te nemen. Hoe gaat dit in zijn werk? V5N4 gebruikt game-elementen en -technieken die de potentie hebben om iedere administratieve tool te veranderen in een gamified solution. Specifiek gezien gebruikt het beloningsstructuren en groepsbelangen om iedereen zowel persoonlijk als op groepsniveau aan te sporen. Bijvoorbeeld, als je een keer de fiets pakt krijg je punten en speel je wellicht een nieuwe avatar vrij, maar als je altijd met de fiets gaat kan je het bedrijfsrecord proberen te verbreken of proberen met je afdeling beter te presteren dan de rest.

Resultaat

Onderzoek laat zien dat gedurende de speelperiode er inderdaad een 20% vermindering is in autogebruik. Beter nog, deze vermindering blijft ook na de speelperiode voor lange tijd zichtbaar (8%-12%). Dit laat zien dat gedragsverandering succesvol behaald is. 

Van5Naar4 wordt inmiddels ingezet in 9 landen in de EU, USA en Nieuw Zeeland als het alternatief om intrisiek bij te dragen aan de oplossing van het file probleem door slim te reizen en te werken.

Meer weten?

Andries van Vugt