Ik ga het maken!

De Isolatiebranche worstelt met een flink tekort aan vakmensen én, als onderdeel van de bouwsector, met een vrij slecht imago. Organiq heeft gewerkt aan een innovatieve, motiverende en aansprekende arbeidstoeleiding en werving voor jongeren.

User Experience Design
Front-end Development
Back-end Development
Video & animatie
E-Learning
Experience show

Vraag

Veel ervaren vakmensen verlaten de bouwsector en gaan met pensioen. Steeds minder jongeren zijn geïnteresseerd in een baan in de bouw terwijl er een groeiende vraag is naar meer mensen.

Hoe maak je het aantrekkelijk om jongeren te interesseren voor een baan in de sector en je organisatie zo in te richten dat jouw medewerkers optimaal kunnen presteren?

Concept

Ontwikkeling van een wervingsgame die jongeren de bouw- en isolatiesector laat ervaren zonder drempels op te werpen. Doelgroep zijn leerlingen van het vmbo en praktijkonderwijs die nog leerplichtig zijn en een vervolgopleiding moeten kiezen. Aan de ene kant maken deze jongeren kennis met de sector, aan de andere kant worden ze door het spelen van scenario’s getest op hun geschiktheid. Na het met goed resultaat uitspelen van de interactieve wervingsgame kan een online introductieopleiding via e-learning en een opleiding op de werkvloer gestart worden.

Via een gamified assessment ervaren of je geschikt bent voor een baan in de isolatiesector? En – als het antwoord ‘ja’ is – meteen op sollicitatiegesprek bij een werkgever? 

Geschikt/ongeschikt

Wij kwamen op het idee om de werving voor deze sector over een compleet andere boeg te gooien. Nu krijgen kandidaten vaak een assessment, waarvoor ze ellenlange saaie vragenlijsten moeten invullen. Wat als we die werving eens radicaal anders doen? Op een leuke manier. Met een quiz, een quizmaster, een aantal neurogames, een talentenshuffle en prijzen die deelnemers via een loterij kunnen winnen. Kandidaten ontvangen na afloop een score, op basis waarvan ze geschikt danwel ongeschikt worden geacht. Met direct een sollicitatie bij een echt bedrijf als die uitslag positief is.

Uitvoering

Uit een doelgroepanalyse is gebleken dat de doelgroep leren in de traditionele vorm niet leuk vindt. Vandaar dat er in Ikgahetmaken gekozen is voor een nieuwe vorm van leren in spelvorm die toegankelijk is via de smartphone, tablet en laptop.

Het betrekken van de doelgroep is key in het ontwikkelen van oplossingen die werken. Gedurende de ontwikkeling is de tool herhaaldelijk getest in de praktijk door medewerkers en experts uit de sector. Bij de ontwikkeling van de vormgeving van de tool is de doelgroep nauw betrokken geweest. 

Tijdens de ontwikkeling van deze quiz hebben we op verschillende momenten input gevraagd aan veertig vmbo-scholieren, verdeeld over twee focusgroepen. Zij hebben ons geholpen om de quiz net iets scherper te krijgen.

Met een brede coalitie van verschillende partijen zijn we aan de slag gegaan. SKG-IKOB heeft ons geholpen met vaktechnische richtlijnen: wat moet je precies allemaal weten en kunnen? Kenniscentrum Building Changes leverde input voor de didactische kant van het verhaal en maakte de verbindingen in de bouw. Daarnaast hebben we er een bouwpartner bij gezocht: het isolatiebedrijf Takkenkamp, met vestigingen over heel Nederland. De creatieve campagne hebben we laten doen door communicatiebureau Boerenjongens. Wij, van Organiq, hebben het concept van Ikgahetmaken voor onze rekening genomen, het testen en de uiteindelijke realisatie van het geheel.

Resultaat

Het eindresultaat is een interactieve online tool: www.ikgahetmaken.nl die als wervingscampagne en ontwikkelprogramma dient voor het beroep van isoleerder. De tool is eind juni 2020 gelanceerd.

Meer weten?

Andries van Vugt