Kunt u dat even uitleggen?

De KNMP (de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers) is een samenwerking aangegaan met Organiq. Dit resulteerde in concrete oplossingen en de inzet van o.a. interactieve multimedia en e-learning voor de campagne over laaggeletterdheid en medicatiegebruik.

Visual Design
Video & animatie
Concept
E-Learning
Experience show

Aanleiding

De KNMP heeft als doel geformuleerd om apothekers(assistenten) en verzorgenden alsmede het grote publiek bewust te maken van het feit dat 1.5 miljoen Nederlanders laaggeletterd zijn (Bron CBS 2014). Deze mensen hebben moeite met lezen en schrijven en hebben vaak ook beperkte digitale- en gezondheidsvaardigheden. Daarnaast heeft 25% van de Nederlanders medische lage vaardigheden. Hierdoor kunnen deze mensen bij de apotheek in de problemen komen. De KNMP wil  apothekers helpen om laaggeletterdheid sneller te herkennen en op de juiste manier te handelen. Daarnaast wil de KNMP de laaggeletterden meer zelfredzaam maken door audiovisuele oplossingen te bieden.

Concept

Wij bedachten en realiseerden in opdracht van de KNMP een aantal oplossingen voor (medische) laaggeletterdheid: 

  • Een beeldtaal met associatieve iconen en uitlegvideos voor gebruik op o.a. de aangepaste website, de roadshow en meer
  • Aanpassingen aan de website (apotheek.nl) met voice-over, iconen, films en een concept om de website toegankelijker te maken voor laaggeletterden
  • Een e-learning voor het herkennen en handelen door apotheekmedewerkers en verzorgenden
  • Een roadshow door heel Nederland met een multimediale filmproductie in een Dome tent met 360'geluid en interactief licht om bezoekers te laten ervaren wat het is om laaggeletterd te zijn en daarnaast beeldschermen met de iconen en uitlegvideos en een e-learning setup van 5 PC's.

Resultaten

In september 2015 werd er voor ± € 500.000 aan mediawaarde gecreerd, de roadshow loopt in 2016 door heel Nederland (7 edities) met dank aan o.a. een VWS subsidie en er staan nog meer oplossingen op stapel in 2016. De E-learning is geacrediteerd en kan door 17.000 apotheekmedewerkers online en op de tourlocaties worden afgerond. 

Wist je dat?

Instructies met tekst en afbeeldingen het 323% beter doen dan zonder afbeeldingen. Onze hersenen verwerken beelden 60.000 keer sneller dan tekst. De mens onthoudt 10% van wat hij hoort, 20% van wat hij leest en 80% van wat hij ziet.

Meer weten?

Andries van Vugt