Eerste stappen naar Innovatieve Taalcursus voor Laaggeletterden mogelijk door CHEST

In de eerste week van september van dit jaar (in de week van de laaggeletterdheid) werd gemeld dat laaggeletterdheid nog steeds een groeiend probleem is in Nederland. Maar liefst 2,5 miljoen mensen in Nederland kunnen onvoldoende lezen, schrijven en rekenen om mee te doen in de maatschappij. Dit is zo’n 12 procent van de bevolking. Als je dat op je laat inwerken, dat zijn enorme aantallen. De kosten, los van de menselijke impact, hiervan zijn torenhoog. Alleen in 2013 alleen al bedroegen de kosten 550 miljoen per jaar. En deze kosten zijn alleen maar toegenomen.

 

Ondanks deze grote impact is laaggeletterdheid een onderbelicht en onvoldoende erkend probleem in de Nederlandse samenleving. Het kabinet streeft bijvoorbeeld naar het volledig digitaal aanbieden van alle overheidsdiensten in 2017, maar houdt hierbij geen rekening met de beperkte vaardigheden van laaggeletterden. Zij kunnen niet meekomen met de digitalisering van allerlei diensten omdat ze beperkt kunnen lezen en schrijven. Dit alles belemmert hun functioneren in de maatschappij.

 

Een groot nadeel is dat er op dit moment nauwelijks goede cursussen of methodieken zijn om laaggeletterden effectief te leren lezen en schrijven. Het huidige aanbod van (online) lees- en schrijfcursussen is namelijk veelal tekst-intensief. Een laaggeletterde leert een taal het snelst in een natuurlijke, stress-vrije omgeving, waarbij hij op zijn eigen tempo kan leren. Het bestaande cursusaanbod voldoet hier niet aan.

 

Nu wil Organiq de stap maken naar een verbetering van onderwijs voor laaggeletterden. Hiervoor heeft Organiq een innovatieve oplossing “IEP”. In deze oplossing worden de nieuwste technieken op het gebied van gamification en digitale educatie gecombineerd tot een 3D omgeving waarin laaggeletterden praktijkgericht kunnen oefenen met taal in een brede selectie aan situaties.

 

De eerste stap richting dit nieuwe onderwijs platform is inmiddels gezet dankzij de toekenning van een Europese Subsidie: CHEST (Collective enHanced Environment for Social Tasks). In de komende maanden zal het dankzij CHEST ontwikkelde prototype in samenwerking met partners worden uitgebreid tot een volledige innovatieve cursus voor laaggeletterden.